తిరుచునాపల్లి లో వివాహ వేదికలు

0

Collector’s Office Road, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

3 హాళ్లు 250, 340, 650 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 400/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 650/ధర

వంటకం రకం: Chinese, Italian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Hotel Royal Sathyam Building, No 42A, Opposite Chennai Silks, Singarathope, Singarathope, Tharanallur, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620008, India

2 హాళ్లు 100, 300 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 225/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 400/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

No. 75/E, Salai Road,Thillai Nagar, Thillai Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620018, India

2 హాళ్లు 80, 300 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 75/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 90/ధర

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

245/2B1, Chennai Byepass Road, Near Amutha & Co. Petrol Bunk,, Thiruvanaikoil, Srirangam, Thiruvanaikoil, Srirangam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620005, India

2 హాళ్లు 200, 800 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 270/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర

వంటకం రకం: Chinese, Tandoor, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

8A, Opp. Central Bus Stand, Rockins Road, Cantonment, Melapudur, Sangillyandapuram, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

2 హాళ్లు 200, 500 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 350/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర

వంటకం రకం: Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Salai Road, Thennur, North East Extension, Thillai Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620018, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 400 వ్యక్తులు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 325/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 450/ధర

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Tandoor

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

No. 2, V.O.C Road, Near Central Bus Stand, Cantonment, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

2 హాళ్లు 150, 600 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 295/ధర

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Old No. 56, New No. 14, Nachiyar Road, Woraiyur, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620018, India

2 హాళ్లు 175, 750 ppl

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 450/ధర

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

No.13 Sudharsan nagar,Srirangam, Tamil Nadu 620006, India

2 హాళ్లు 100, 300 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

29,, Rani Mangammal Saalai, Renga Nagar, K.K Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620021, India

2 హాళ్లు 150, 750 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Near Cavery Bridge, Melachinthamani, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620002, India

సీటింగ్ సామర్ధ్యం 350 వ్యక్తులు

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

52, Rajaram Rd, K.K Nagar, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620021, India

2 హాళ్లు 100, 120 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Cantonment, Williams Road, Trichy, Tiruchirappalli, Tamil Nadu 620001, India

స్పెషల్ ఫీచర్లు: ఎయిర్ కండిషనర్, Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

20 మరిన్ని చూపించు